OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1. 1. 2021

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti

smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o

poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi

fotografem a objednatelem (dále jen "klient")

FOTOGRAF:

Petra Pipotová (dále jen "fotograf")

IČ: 04055250

se sídlem podnikání Rybníky 20, 263 01 Dobříš

OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

-je možné prostřednictvím emailu, webového formuláře nebo telefonu

-objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi. Dále

pak srozumění a souhlas s fotografickým stylem fotografa.

FOCENÍ

-objednaný termín je závazný

- v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

- na focení je možné domluvit vizážistku.

- focení probíhá v domluvené lokalitě, v domluveném čase a rozsahu.

- pokud se klient na focení bez omluvy nedostaví, fotograf si vyhrazuje právo

termín zrušit bez náhrady dalšího termínu.

- v ceně fotografií není započítáno cestovné, které činní 7 kč/km a které je

účtováno při dojíždění fotografa v celkové vzdálenosti delší než 20 Km (brána

je cesta tam i zpět) z Libčic u Nového Knína

ODESLÁNÍ NÁHLEDŮ A VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

- max. týden po focení fotograf zašle odkaz na galerii s neupravenými náhledy

v nízké kvalitě pro klientův výběr

- klient provede výběř přímo online v galerii

- náhledy jsou určeny pouze pro klientův výběr a jejich další šíření a

zveřejňování ( zejména na soc. sítích) není dovoleno

- neupravené tj. nevybrané fotografie fotograf neposkytuje

PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

- zpracované a upravené fotografie budou předány - odeslány elektronicky, ve

formátu JPG a v poměru stran 2:3

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

- hotové vybrané fotografie jsou fotografem zálohovány 1 rok ode dne

odevzdání hotových fotografií

- neupravené RAW fotografie fotograf archivuje ½ roku

- ostatní nevybrané fotografie fotograf zálohuje maximálně 2 měsíce od

uskutečnění focení

- pokud z jakéhokoliv důvodu nezašlete výběr fotografií do 6 měsíců od

nafocení, vyhrazuji si

právo fotografie smazat a účtovat poplatek za focení 1000 Kč

DOBA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

- se liší v závislosti na aktuální vytíženosti fotografa

- je max. 1 měsíc ode dne zaslání výběrů (nikoliv ode dne focení)

- zejména ve svatební sezoně (červen - září) v době dovolené a přes Vánoční

svátky se ale může prodloužit až o několik týdnů

RETUŠE

- u fotografií jsou prováděny základní úpravy jako: ořez, úprava expozice,

vyvážení bílé, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad (pupínky,

malé škrábance a modřiny)

- speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, uhlazení

rozlítaných vlasů, odstranění tetování u dětí, vykukujících ramínek u podprseny

atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii a to za

předpokladu, že je daná úprava v rámci zachování přirozenosti možná

-nespokojenost s vlastním vzhledem není předmětem reklamace fotografií

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB A SPLATNOST

- cena je uvedena a detailně rozepsána na webových stránkách

- po obdržení výběrů fotograf odesílá fakturu

- platba faktury probíhá pouze elektronicky na účet fotografa č.ú.:

224977013/0600

- faktura je splatná do 5 dnů

REKLAMACE

- retuš, ořez a barevné úpravy fotografí jsou dány mým suběktivním vnímáním

a nejsou předmětem

reklamace fotografií!

Fotografie zveřejňuje fotograf pouze se souhlasem klienta, který klient může

kdykoliv písemně odvolat.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a

nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně

bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat

fotografie pro svou nekomerční osobní potřebu.

Osobní údaje, které budou fotografovi poskytnuty, jako je jméno, telefon a

email, pro plnění

smluvního vztahu, bude fotograf zpracovávat po dobu následujících 10 let ve

smyslu zákona

č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Na závěr malý tip, jak se sladit a jaké barvy mám nejraději na focení